Sociale cohesie

 

SONY DSC

Sociale cohesie is de interactie over de juiste balans tussen de uiting van het verschil en de eenheid in lokale gebieden, met daarbij een volledige consensus over waarden en prioriteiten.

 

Gemeenschappen die voelen dat het lokale iets is wat van iedereen is, hebben de neiging om meer open te zijn wat betreft de invloed van nieuwkomers. En wanneer de aankomst van deze nieuwkomers verbeteringen in de infrastructuur en meer kansen voor zowel nieuwkomers als eerdere bewoners met zich mee brengt, worden deze gedeelde omstandigheden door iedereen verwelkomd en gewaardeerd.

 

Lokale bewoners en nieuwkomers waarderen dat de nieuwe generaties opgroeien met culturele diversiteit.
Een samenhangende gemeenschap is een gemeenschap die op natuurlijke wijze kruisverbindingen creëert, waar mensen van een ander ras, leeftijd of achtergrond zich vrij en blij voelen samen te komen in huisvesting, onderwijs, of recreatieve voorzieningen. Het is de wil en het vermogen om open en eerlijk met elkaar te spreken, face to face over gevoelige kwesties.
De voordelen van wanneer een gemeenschap kan genieten en profiteren van de diversiteit van andere culturen zijn uiteenlopend. Bijvoorbeeld het vieren van de religie en de cultuur van anderen. Of het gevoel dat we allemaal eigenaren van de cultuur van anderen zijn. Of het creëren van gelijke kansen zodat er een overeenkomst is tussen gemeenschappen.  Tot slot kunnen ook de festivals die vaak worden gepromoot door de lokale autoriteiten, in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties en geloofsorganisaties, bijdragen aan culturele diversiteit.

 

Het streven van sociale cohesie is om een “een geïntegreerde samenleving” te creëren.

 

Een geïntegreerde gemeenschap is een gemeenschap waar:
1. Er een gemeenschappelijke visie en een gevoel van verbondenheid is.
2. De diversiteit van verschillende achtergronden en omstandigheden van mensen erkend en positief gewaardeerd worden.
3. Mensen met verschillende achtergronden gelijke kansen in het leven hebben.
4. Sterke en positieve relaties tussen mensen van verschillende achtergronden worden ontwikkeld op de werkvloer en in scholen en buurten.

5. De gehele geïntegreerde gemeenschap de mogelijkheid laat zien dat mensen van verschillende etnische achtergronden kunnen integreren, zodat ze met elkaar kunnen communiceren in termen van waar ze wonen, de opleiding die ze krijgen, werkgelegenheden die ze hebben en sociale en recreatieve gebieden die worden ontwikkeld.

 

Sociale cohesie is een belangrijke functie van de stad, de gevoelens van gemeenschap ontwikkelen zich vaak in de straten en werven.
Een goede straatwijk realiseert een prachtige balans tussen de vastberadenheid van haar burgers om privacy te hebben en tegelijkertijd het verlangen van hen naar verschillende maten van contact, het genieten van of het helpen van mensen om zich heen.
De strategie is dat mensen van hun huis, hun buurt en hun gemeenschap beginnen te houden. Omdat de mens vaak de neiging heeft om hetgeen te vernietigen waar we niet van houden en hetgeen wat we beschermen duurzaam is.
Als de stad daadwerkelijk de hoogste vorm van een sociale gemeenschap is, moeten we niet de huidige degeneratie van het individualisme toestaan. In plaats daarvan kan de regering het beste een investering doen om de gemeenschap te beschouwen als een protagonist.
Het geven van bekendheid aan mensen zorgt ervoor dat de kritische geest van het hedendaagse dominante model van ‘’elke dag meer’’ wordt hersteld. Om het debat te openen over hoe we leven en wat de grenzen zijn en om een ​​evenwichtige relatie met anderen te handhaven; het is de manier waarop men spreekt over “elke dag minder”.

 

De hedendaagse stad lijkt het nodig te hebben om te experimenteren, om nieuwe concepten te bedenken om de ongelijkheid aan te pakken, omdat het geconstrueerde landschap waar de mensen (heel anders dan op het individuele niveau; erg homogeen in het geheel) bij elkaar komen om acties, ervaringen en opinies in een gemeenschappelijk gevoel over waar ze wonen te delen.

 

Stedelijke projecten moeten in staat zijn om deze voorwaarde van plek te verwezenlijken. Ze moeten als schakel fungeren tussen de burgers, vooral in de gebieden die buiten de publieke controle staan. Het stadsproject in deze plaatsen hebben een stedelijke verantwoordelijkheid, die bestaat uit samenhang en uniciteit aan te bieden aan het milieu en de omliggende gemeenschappen. Het zijn publieke ruimtes die open staan voor nieuwe mogelijkheden en creativiteit, de stedelijke vernieuwing en sociale experimenten. Plaatsen waar sprake is van een continue experimenten, waar met de verhalen van de gemeenschappen wordt gewerkt, zoals de geschiedenis van een volk, vormt het basismateriaal voor de articulatie van de stad, omdat het zorgt voor een collectieve betekenis.

 

Handelen op dit niveau van coördinatie is om stedelijke strategieën te heroverwegen, en dat betekent:
1 . Het stimuleren van de connectiviteit van sociale en fysieke structuren.
2. Het articuleren van de stad, de stedelijke conditie en de openbare ruimte door middel van sociale participatie.
3. Het creëren van nieuwe ruimtes van identiteit en betekenis en een nieuwe betekenis geven aan bestaande ruimtes.
4. Maatschappelijke betrokkenheid ontvangen door het onderhoud en de versterking van bestaande sociale netwerken.
5. Ingrijpen in de verdichting van de bestaande stedelijke structuur, door middel van invoering van nieuwe ruimtes in verlaten of ongebruikte gebouwen, die een nieuwe betekenis geven aan het milieu en de sociale omstandigheden en die een duidelijk gevoel van plaats en verbondenheid bieden.

 

 

 

Steun en verenigt u in het project van Proyecto Cultural Puente.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: