KRIMP ECONOMIE

World

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

Voor de wijze waarop dit doel kan worden gerealiseerd, hanteer ik de volgende uitgangspunten:

  • Het vervangingspercentage voor verbruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen is van wezenlijk belang.
  • Hetzelfde geldt voor het vernieuwingspercentage voor verbruik van hernieuwbare hulpbronnen.
  • Afvalverwerking moet altijd in hoeveelheid en samenstelling aansluiten bij natuurlijke systemeBehoud van biodiversiteit is essentieel.
  • En steeds moet een gelijke herverdeling van de meerwaarde worden gegarandeerd.

Dit concept houdt in dat we onze levensstijl moeten veranderen, volgens een levensfilosofie van afnemende groei, en zelfs van krimp. De rem zetten op de mobiel is niet genoeg, wij moeten in de achteruit om de afgrond te vermijden. We moeten de weg terugvinden naar een gezonde economie die is gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, biomasa en waterkracht).

Als we dit accepteren, zullen de implicaties daarvan zijn:

  • Het einde van het luchtvervoer. Voertuigen met verbrandingsmotoren moeten worden vervangen door zeilboten, fietsen, treinen en dierlijke tractie.
  • Supermarkten moeten verdwijnen, ze moeten worden vervangen door buurtwinkels en lokale markten.
  • Goedkope import moet worden vervangen door herbruikbare containers.
  • Het einde van de intensieve landbouw. De traditionele landbouw moet terugkomen met het kleine boerenbedrijf.
  • Een grotendeels vegetarisch dieet zal de consumptie van vlees moeten vervangen.

Dit betekent een markteconomie die in handen is van zowel politiek als consument, en die door beiden wordt gecontroleerd. Een economie waarin een concentratie van rechten (heffingen, douanerechten, franchises) moet worden vermeden en waarin een stimuleringsbeleid voor ambachten centraal staat. Handelaars en middenstanders zijn eigenaars en kunnen over hun eigen activiteiten beslissen. Dit betekent een economie van de menselijke maat, die zich ten doel stelt het milieu te beschermen, en vooral ook de sociale rechtvaardigheid te herstellen.

Een economie van krimp focust op productie en reproductie van waarde en geluk in de menselijke samenleving, door middel van alternatieve technologieën. Uiteindelijk impliceert dit een radicale verandering in de manier waarop we produceren, consumeren en leven, het is een nieuwe vorm van sociale en economisch organisatie.

Het is een samenleving waarin samenwerking en altruïsme voorrang hebben op concurrentie en egoïsme, waarin de concepten armoede en schaarste een andere betekenis krijgen. Ook hier moeten de economische structuren worden aangepast aan de menselijke maat, en er moet een herverdeling komen van de toegang tot natuurlijke hulpbronnen en rijkdom. De consumptie van hulpbronnen en goederen, die een grote belasting vormt van het milieu, moet worden beperkt. Het gebruik van duurzame goederen moet worden bevorderd en deze goederen moeten lang houdbaar zijn, en kunnen worden gerepareerd en hergebruikt.

Dit zou een verschuiving betekenen naar soberheid en matigheid, en naar bezuinigingen in het verbruik van consumptiegoederen. Het betreft een alternatieve filosofie of levenswijsheid, die stelt dat het goede en het geluk kunnen worden verkregen met een lagere economisch-ecologische kostprijs. Het is gebaseerd op het bezit van het strikt noodzakelijke, en het besef dat minder materieel bezit juist groei kan betekenen op het relationele, maatschappelijke en spirituele vlak, en meer gastvrijheid en gezelligheid kan genereren.

Dit alles tekent het belang van ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid, en van diepgaande veranderingen in het culturele weefsel van onze samenleving als we deze utopie willen realiseren.

En als deze utopie alleen kan worden gerealiseerd dankzij een economie van krimp, dan moeten we alles doen om die krimp te realiseren, want alleen op deze manier kunnen we de weg die ons leidt naar de hel (te weten de milieuvervuiling) vermijden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: