Het Jaar van de Ruimte

Boogie Woogie Bussum

Ik woon in Nederland, maar mijn oproep over Krimp Economie richt zich niet op een specifieke plaats en ik wil niet alleen een antwoord geven in het kader van ruimtelijke opgaven. Het is geen kwestie van landen, en het gaat niet om politieke verschillen of voorkeuren; het gaat om het veranderen van onze levensstijl en van ons economische model en dat gaat over de fysieke grenzen van oceanen en atmosfeer heen.

Wat het klimaat nodig heeft om instorting te voorkomen is een inkrimping van de door de mensheid gebruikte middelen. Deze verschuiving vereist een andere visie op de aard van de macht die de mensheid heeft over de natuur, met de vernietiging van de natuur om meer steden te bouwen, het delven van grondstoffen uit de diepe oceanen ten behoeve van meer auto’s, meer snelwegen. Een manier van leven gebaseerd op de belofte van oneindige groei mag niet langer worden gestimuleerd of bevorderd, zo’n manier van leven is onverdedigbaar.

De uitdaging is dan ook dat we anders moeten gaan denken, radicaal anders, om veranderingen mogelijk te maken.

Wij staan niet los van de natuur, wij zijn zelf de natuur en we moeten samenwerken voor een groter goed. Om klimaatveranderingen tegen te gaan is het noodzakelijk te starten met het lokaal maken van onze economieën, we moeten nadenken over hoe en wat we kopen en hoe het wordt geproduceerd. De meest fundamentele regel van de handel zou moeten worden om aan binnenlandse producten voorrang te geven boven producten uit het buitenland. Hoe het idee van de lokale economie te stimuleren en hoe op lokaal niveau een groene-banenbeleid en een schone-energiebeleid met elkaar te verbinden.
Als we niet nadenken over hoe we de structuur van onze economie moeten aanpakken, dan komen we nooit terecht bij de oorzaak van de huidige problemen.

Wat het klimaat nodig heeft om instorting te voorkomen is een inkrimping van de door de mensheid gebruikte middelen. Slechts één van deze sets regels kan worden gewijzigd, en dat betreft niet de regels van de natuur!

Wel, we moeten doen wat we kunnen. En wat we kunnen doen vereist geen technologische revolutie of een revolutie van de infrastructuur, het betekent gewoon minder verbruiken, nu meteen. Echter, het verdedigenen van beleid dat is gebaseerd op het stimuleren van mensen om minder te consumeren is voor onze huidige politieke klasse veel moeilijker dan beleid voeren dat mensen wil aanmoedigen om groen te consumeren.
Groen consumeren betekent slechts het vervangen van de ene voedingsbron door een andere en behelst alleen een efficiënt model van verbruiksgoederen. De redenen om al onze eieren te plaatsen in de groene technologiemand en in de groene efficiencymand is juist omdat deze veranderingen veilig zijn binnen de marktlogica, en inderdaad, we worden aangemoedigd om naar buiten te gaan en meer nieuwe, efficiënte groene auto’s en wasmachines te kopen en groen gelabelde gebouwen neer te zetten.

Minder consumeren vereist echter een verandering in de hoeveelheid energie die we verbruiken. Een verandering met betrekking tot hoe vaak we rijden, of hoe vaak we vliegen; of ons voedsel moet worden ingevlogen en of de goederen die we kopen worden gemaakt om lang mee te gaan zodat ze niet na twee jaar toe zijn aan vervanging. Een verandering ook in hoe groot onze huizen zijn.

Boeren moeten worden gestimuleerd om in de landbouw minder energie te verbruiken; de consumptie van lokale en seizoensgebonden gerechten moet worden aangemoedigd. Er wordt zeer weinig aan gedaan om het gebruik van de auto te verminderen, kortom er wordt weinig gedaan om ons los te maken van onze vaste patronen.

Ja, er zijn mensen die proberen om hun dagelijkse manier van leven zo te veranderen dat ze minder consumeren. Maar de emissiereductie die nodig is om de instorting van het klimaat te voorkomen kan niet worden overgelaten aan de levensstijl van goedwillende stedelingen die op zaterdagmiddag graag naar de boerenmarkt gaan en die recyclebare kleding dragen.

En dan, als we willen praten over de Ruimte, over stedenbouw, dan moeten we praten over ‘Zero Kilometer Urban Planning’. Dat betekent openbaar vervoer en een schone lightrail toegankelijk maken voor iedereen, met betaalbare, energiezuinige woningen langs deze transitlijnen. Er moeten steden worden gepland voor high-density wonen en daarin moet ruimte zijn voor fiets en voetganger. Landbeheer dat leidt tot wildgroei moet worden ontmoedigd en lokale, lage-energievormen van landbouw moeten worden gestimuleerd. In de stedenbouw moet rekening worden gehouden met essentiële diensten zoals scholen en gezondheidszorg waar doorgangsroutes en voetgangerszones moeten worden geclusterd.

Er moeten programma’s komen die fabrikanten verantwoordelijk maken voor het elektronische afval dat ze produceren en die de ingebouwde verouderingsprocessen van apparaten radicaal verminderen.

Er moeten stadsbrede composteersystemen komen, en door middel van de modernisering van constructietechnieken (retrofits) moeten stedelijke herontwerpen ons ervoor behoeden dat we de helft van ons leven in de file staan.

Dit type beleid, waarin het gebruik van de openbare ruimte en lichamelijke activiteit, community building evenals schonere lucht en water voorop staan, zal ook de enorme mate van ongelijkheid verminderen, omdat de mensen met de lagere inkomens het meest zullen profiteren van de verbeteringen in de volkshuisvesting en het openbaar vervoer.

En uiteraard kan een groot aantal banen worden gecreëerd in die sectoren die deel uitmaken van de groene overgang: openbaar vervoer, duurzame energie, weaterization en het herstel van ecosystemen.

Ten slotte zijn kortere werktijden nodig, deels om meer banen te creëren, maar ook omdat de vele overbelaste mensen in de huidige samenleving geen tijd meer hebben om te tuinieren en te koken, de laag-verbruiksactiviteiten die juist van vitaal belang zijn om het klimaat te redden!

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: