VAN WELVAART NAAR WELZIJN

Welvaart-kleurWelzijn-kleur

Vooruitgang is cruciaal, het betekent meer dan een stijgend inkomen en toenemende materiële welvaart. Vooruitgang kan niet worden gescheiden van overgang naar een duurzamer groeimodel. De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw.

Veel mensen denken bij ‘duurzame ontwikkeling’ alleen aan milieu, maar dit begrip is breder.  Naast ecologische ontwikkelingen zijn economische en sociale ontwikkelingen van belang voor een duurzame samenleving. Bovendien gaat het niet alleen over de impact van ons gedrag op het hier en nu, maar ook over de impact op mensen die elders leven, of in de toekomst. Ontwikkeling kan alleen duurzaam zijn als wij onze kwaliteit van leven op een zodanige manier vormgeven dat het welzijn van anderen niet wordt aangetast.

In de afgelopen jaren zijn steden gegroeid en uitgebreid buiten de stedelijke grenzen door migratie. Parallel aan deze situatie zijn problemen toegenomen door voortdurende stedelijke bewegingen. In een stad hebben diverse gebieden gewijd aan huisvesting, werk, handel etc. nog steeds de overhand binnen het bestemmingsplan. Er is meer ruimte vereist voor de ontwikkeling van de stad. Steden zijn zo wijdverspreid dat er voorstedelijke gebieden zijn ontstaan, waarin huizen en diverse diensten zich concentreren.

Maar het leven in deze stad en deze woonwijken gaat gepaard met een onaanvaardbaar energieverbruik en vraagt om steeds weer aanvullend grondoppervlak. Met als gevolg stijgende transportkosten, aanzienlijk meer vervuiling en een versnippering van het natuurlijke ecosysteem. We zien ook een vermindering in de kwaliteit van leven van de burgers, die nu gedwongen zijn om zich steeds opnieuw voor vrijwel elke activiteit te verplaatsen tussen de verschillende verstedelijkte gebieden.

Mensen leven in toenemende mate naar buiten gericht, maar voor hun werk moeten ze nog steeds in de stad zijn. De onstuitbare realiteit van de voortdurende migratie van mensen naar de steden heeft ernstige gevolgen voor het milieu.

We moeten hierbij denken aan stedelijke gebieden met een hogere diversiteit waarin werkplekken en plaatsen voor vrije tijd worden ontwikkeld, met een degelijk aanbod van basisscholen en middelbare scholen, waar faciliteiten voor recreatie en sport voor jongeren aanwezig zijn, en waar het leven van senioren bevordert wordt.

Nieuwe modellen moeten ontwikkeld worden, op een compacte en zelfvoorzienende wijze, die in verbinding staan met andere stedelijke gebieden dankzij een milieuvriendelijk en efficiënt openbaar vervoer.

De ontwikkelingen in een land mogen niet langer ten koste gaan van cultuur, natuur, milieu en gezondheid. De biocapaciteit van onze planeet is reeds overschreden.

Daarmee vormen functionaliteit, organisatie en structuur van stedelijke gebieden een cruciaal probleem dat moet worden opgelost. Bestaande steden zijn inefficiënt, onhoudbaar en schadelijk voor culturele diversiteit. De toekomst van de mensheid is afhankelijk van het creëren van efficiëntere, duurzamere en meer diverse steden.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: